Admin_MojMozaik
80157966

Admin_MojMozaik

Slovenija - Jesenice
Spremljaj me tudi na FB
Nazaj na seznam

Zimska nagradna igra - ujemi paketke

Avtor: Admin_MojMozaik, Ned, 02.dec 2012 ob 19:34, Kategorija Ostalo
Zimska nagradna igra - ujemi paketke - nagradna igra - ujemi paketke
image protected

nagradna igra - ujemi paketke

December je tu in mi smo vam pripravili prav posebno nagradno igro - dobesedno igro :-)

Nagradna igra je razdeljena na osem krogov (3.12., 7.12., 11.12., 15.12., 19.12., 23.12., 27.12.).
V vsakem krogu so izbrani vsi ustvarjalci - člani skupnosti Moj Mozaik, ki imajo naložen najmanj en izdelek.
Sodelujoči so razdeljeni dnevno, tako da v vsakem krogu pride sodelujoči enkrat - na naključen dan, na vrsto. Zato je nujno na vsak dan spremljate skupnost Moj Mozaik.
Obvestilo o tem ali je danes vaš profil izbran za nagradno igro boste prejeli preko Email-a in pod obvestila na skupnosti.
Dan preden se naslednji nagradni krog prične, ni mogoče več spreminjati sodelujčih!
V primeru da se včlanite v skupnost v času ko poteka nagradni krog, boste vključeni šele v naslednji nagradni krog - seveda le v primeru če imate naložen vsaj en izdelek.

Potek nagradne igre:
Nagradna igra poteka na strani Moj Mozaik (www.moj-mozaik.si). Vsak dan je izbrano določeno število ustvarjalcev - članov skupnosti Moj Mozaik oz. njihovih profilov. V primeru da na izbran dan drugi član ali gost njegov izdelek "všečka", se mu na zaslonu prikaže igra - Ujami paketke.
Misija igre je, da poklika čimveč paketkov, ki se premikajo po zaslonu. Z vsakim ujetim paketkom pridobi eno točko za ustvarjalca ter eno točko zase.  V primeru da ne ujame nobenega paketka, točk ni!
Ena točka pomeni eno glasovnico v nagradnem žrebanju, ki bo 4.1.2013.
V primeru da je igro igral gost, mora ob zaključku igre podati tudi svoj e-mail naslov in ime, ki se shranjuje le do zaključka igre in je potreben le za kontakt v primeru da je bil udeleženec izžreban.

Nagrade:

Ustvarjalec: 1x bon v vrednosti 10 EUR v trgovini z ustvarjalnim materialom.
Udeleženec: 1x bon v vrednosti 10 EUR v trgovini DM.Celotno besedilo - pravno

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je portal Moj Mozaik (v nadaljevanju organizator).
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na www.moj-mozaik.si.
Po zaključku nagradne igre bo organizator do 4.1.2013 razglasil nagrajenca - ustvarjalca, ki bo prejel nagrado, ter nagrajenca - udeleženca, ki bo prejel nagrado. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (e-naslova ali imena, priimka in naslova, kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na www.moj-mozaik.si.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, starejši od 13 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani, ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. 
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na www.moj-mozaik.si.

3. Kako sodelovati v nagradnem natečaju

Sodelujejo lahko člani portala Moj Mozaik ki imajo naložen najmanj en izdelek na portalu Moj Mozaik, ter gostje portala - udeleženci.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s kakršnim koli nakupom. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta).

4. Nagradni sklad

V nagradnem skladu sta dve nagradi.
Prva nagrada - bon v vrednosti 10 EUR v trgovini z ustvarjalnim materialom, se podeli le enemu ustvarjalcu na podlagi žreba.
Druga nagrada - bon v vrednosti 10 EUR v trgovini DM, pa se podeli enemu udeležencu prav tako na podlagi žreba.  
Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva.

5. Podelitev nagrade in obveščanje nagrajenca

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter izbiro nagrajenca skrbi komisija v sestavi dveh članov, ki so predstavniki organizatorja.
Rezultati bodo objavljeni na Moj Mozaik Facebook strani ter Moj Mozaik portalu, nagrajenec pa bo obveščen preko elektronske pošte na naslov ki ga je navedel na koncu igre, ali elektronski naslov ki ga uporablja za dostop do spletnega portala Moj Mozaik.

6. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega skupno vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini, obdavči po stopnji 25% od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
Izračunin plačilo akontacije dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača.
Vrednost dobitka nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

7. Prevzem nagrad

Nagrada bo poslana na dogovorjeni naslov nagrajenca po pošti.
V primeru, da nagrajenci zahtevanih podatkov ne posredujejo organizatorju, izgubijo pravico do nagrade.

8. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval še največ 30 dni po izteku nagradne igre. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Moj Mozaik Facebook strani in na spletnem portalu Moj Mozaik.
Splošni pogoji nagradne igre so dostopni na https://www.moj-mozaik.si/.

Na Jesenicah, dne 3. 12. 2012

Moj Mozaik